Gå från chef till agil ledare – nio viktiga insikter

Är du chef för en organisation som ska bli mer agil? Här är nio saker som en bra agil ledare vet och kan agera på: 1 – Team är självklara och viktiga  I agila sammanhang jobbas det ofta och gärna i team. Det diskuteras hur team ska jobba ihop, hur team bäst ska kommunicera, hur […]

Banta backlogen med 5-punktsfilter

Brukar ni hamna i långa diskussioner om beställarnas alla önskemål och hur (eller varför inte) de önskemålen ska prioriteras? En ganska stor del del av den tiden är antaligen onödig och skapar dessutom onödig frustration.   Det klassiska problemet: förståelsen för prioteringarna Vi tar ett exempel. Ett team jobbar agilt och har en välfylld, ganska lång backlog […]

Agilt och entusiasm – vad är kopplingen?

Det finns en koppling – men kanske inte där du tror.   Vi tar det från början När större organisationer ska “införa Agile”, eller för den delen skala upp redan existerande agila arbetssätt, så är det naturligt att olika frågor – även kritiska sådana – dyker upp. Det är bra, försök inte att dämpa eller undvika […]

Chef för en agil verksamhet? Det här bör du veta!

agile labyrinth

Vad chefen åtminstone bör veta om agila arbetssätt Om du är ansvarig chef och ledare för en agil verksamhet så finns det en del du bör känna till och som du bör kunna diskutera på en vettig nivå, även om både det vardagliga ledarskapet och praktiskt arbete helt eller delvis är delegerat till andra. Det […]

Det bästa kravet att ställa på ett team

Vad bör man kräva av ett team? Jag har deltagit i – eller observerat – många olika diskussioner om krav, kravställning och om vad man egentligen bör kräva av team. Ibland går sådana diskussioner bra men ibland går de snett eller fastnar i något. Oavsett hur bra diskussionerna går så ser jag ändå ett mönster: […]

Agilt arbete, javisst – men agilt beteende då?

(Article translations are coming) Vad är agilt beteende? Jag har under mina år som chef för agila verksamheter och utbildare många gånger hamnat i samtal om enskilda individers beteenden. Det kan handla om allt från små till stora saker, eller till och med situationer där en enskild individs beteenden blivit ett problem som påverkar en hel […]

Är organisationen bra för cheferna?

Hur kan en organisation vara bra för chefer? Det skrivs mycket om hur ledare och chefer ska tänka och agera för att på bästa sätt leda arbetet och de anställda. Jag själv har också bidragit genom att skriva texter om det. Jag tycker däremot inte att det lika ofta skrivs om hur en organisation ska […]

Bättre möten – rädda din vardag (del 1)

När jag träffar personer i olika organisationer och pratar med dem om deras vardag på jobbet så är  det en sak som nästan alltid nämns som ett problem: möten. Möten, möten, möten. Alla jag har pratat med vill komma till rätta med problemet och är beredda att ändra saker, men ofta tycks det saknas inspiration […]

Varför större team ger sämre kommunikation

Varför är kommunikation svårare i större team? Jag ser då och då problem som beror på att ett team är för stort. När ett team blir för stort kan olika konstiga situationer uppstå. En sådan konstig situation är att ett stort team som får problem med produktiviteten kan få lite dåligt rykte (kanske oförtjänt) i en organisation. […]

Banken som vet värdet av bra team

Vad gör de på banken efter tre? Jag var nyligen inbjuden till en av de största bankerna i Sverige för att tillbringa en eftermiddag med ett väldigt kompetent och trevligt gäng. Jag kunde bidra med en utbildningseftermiddag som handlade om hur team egentligen fungerar, hur var och en kan bidra för att få sitt team […]