Tech debt in one of TheMusicGiant’s mobile teams

Almost three years ago, I wrote a post about how agile development teams can prioritize and handle tech debt in a productive way. (“Prioritering av teknisk skuld? Testa kvalitetsbarometern!“). Since then, a lot of people have read what I wrote and more teams have discovered better ways of discussing and handling tech debt. I recently […]

Svårt att rekrytera? Höj kraven!

Svårt att rekrytera? Höj kraven..   Jag har ett antal gånger varit i situationer där jag som anställd eller som interimschef blivit ombedd att rekrytera många personer så fort som möjligt för att den aktuella organisationen just då haft svårt att rekrytera snabbt nog – eller till och med haft svårt att rekrytera någon alls. […]