Björn Lindqvist portratt

“I många år har min nyfikenhet på både teknik och människor lett mig in i många olika situationer, roller och företag. Eftersom jag länge har arbetat med olika former av ledarskap inom tekniktunga organisationer, så har jag också haft många tillfällen att tänka på hur organisationer fungerar och hur människorna som arbetar i dem kan må bättre samtidigt som de utvecklas mera. Jag tror mycket på kraften i bra team och ett modernt, coachande ledarskap.  Kundfokus och transparens anser jag vara avgörande framgångsfaktorer.”

 

Bakgrund & tidigare roller

Utvecklingschef på Avanza

Utvecklingschef på Accedo

Interimschef och chefsstödjare på Pensionsmyndigheten

Utbildningschef på Streamserve(OpenText)

IT-chef/IT-ansvarig på flera företag

Projektledningskonsult (rådgivning och projekträddning)

Utvecklare

Utbildare på flera företag
(inom många ämnen; både tekniska och mjuka)

…vilket inneburit dessa ansvar & arbetsuppgifter

Mjukvaruutveckling

Chefs- och ledarskap

Agila metoder

Förändringsarbete och agil transformation

Teambyggande och rekrytering

Projektstyrning

Utveckling av människor och avdelningar

Professionell utbildning och föreläsande

grey dots divider

 

Björn Lindqvist portratt   Björn Lindqvist på scen     Björn Lindqvist på scen 2

Björn Lindqvist utbildar

 

Event eval