agilt ledarskap text

Genom Ledartankars olika tjänster kan organisationer få
konkret hjälp och utbildning kring allt som hör till agilt ledarskap.white space square

tjänstekarta

white space square

bullet icon

Ledarskap

Behöver organisationen hjälp med ledning eller ledarskap?
Ledartankar erbjuder konkret hjälp inom båda delarna, baserad på gedigen erfarenhet av olika organisationers behov. Det kan vara allt från korta eller medellånga insatser till lite längre interimsuppdrag.

Kanske vill ledare och chefer få utbildning eller stöd i sin utveckling?
Ledartankar erbjuder både utbildning och efterföljande coachning av ledare och chefer.

Anställdas personliga ledarskap då?
Det ger stor effekt och bidrar till bra samarbetsklimat om alla anställda får utbildning i ledarskap och sedan stöd i att utöva sitt eget personliga ledarskap i olika situationer. De flesta vill ha sådan hjälp från någon som har lång erfarenhet av liknande situationer och utmaningar.

 

grey dots divider

bullet icon

Rådgivning

Enkel och opretentiös start
Det är ofta en bra idé att börja med en informell diskussion kring företagets utmaningar innan det går att veta säkert vilka insatser som bör prioriteras och hur de bör genomföras.

Sedan de goda råden
När organisationen sedan har tydligare önskemål och prioriteringar är det bättre läge för rådgivning kring de aktuella insatserna. Alla dessa diskussioner är det naturligt att vilja ha med någon som har relevant erfarenhet och som kan förstå utmaningarna.

Ledartankar erbjuder just sådan rådgivning.

 

grey dots divider

 

bullet icon

Föreläsningar – Utbildningar

Från kort till långt – alltid lika professionellt och uppskattat
Allt från kortare föreläsningar (till exempel för frukostevent) till utbildningar som sträcker sig över flera dagar med efterföljande coaching. Ämnena är många, här är några exempel:

 • Innovation i team
 • Hur man skapar och driver ett internt utbildningsprogram
 • Teamdynamik och feedback
 • Ledarskap för scrum masters och team leads
 • Waste hunting för team
 • Agila metoder (inkl övergången, sk transformation till dem)
 • Enkel riskhantering för team
 • Hur man skapar en snabb och uppskattad rekryteringsprocess
 • “Det agila Ganttschemat”
  (ett sätt att visualisera behovet av agila metoder i samband med agila transformationer)
 • “Bli en (bättre) utbildare”
 • “Bli en (bättre) föreläsare”
 • Processer och metoder kring modern mjukvaruutveckling

Detta är bara ett urval, fråga gärna efter andra upplägg, inklusive längre workshops.
Utbildningarna kan riktas till alla anställda och alla team, inklusive ledare och chefer.

white space square

white space square

grey dots divider

 

bullet icon

Bollplank åt ledare

Ibland vill man inte ha så stora insatser, kanske bara ett bollplank
Alla behöver ibland få diskutera sina utmaningar när de dyker upp. Nya ledare behöver kanske mer av fokuserad utbildning och sedan kontinuerligt stöd, medan mer erfarna ledare ofta vill ha möjlighet att bolla tankar och idéer. De flesta tar helst emot sådan hjälp från någon som har gjort liknande saker själv. Det är där Ledartankar kommer in i bilden.

 

grey dots divider

bullet icon

Organisation

“Få ordning på saker”?
Kanske behöver hela eller delar av organisationen hjälp med saker som rekryteringsprocesser, definition av roller och ansvarsområden, traineeprogram, individuella samtal, teambuilding eller införande av smarta och enkla men ändå välfungerande moderna rocesser? Organisationsfrågor, helt enkelt? Ta hjälp av någon som gjort alltihop på ett framgångsrikt sätt.

 

grey dots divider

 

bullet icon

Coachning av team

Team, jag tack! – Men hur?
Team är något fantastiskt, en organisationsform som kan bli hur bra som helst och som utan vidare kan göra att en grupp människor presterar avsevärt bättre, utvecklas fortare, löser svårare problem, trivs bättre och helt enkelt fungerar bättre tillsammans

Vilka faktorer är det som gör att vi får en grupp att bli ett bra team och hur kan organisationen se till att teamet når dit? Högpresterande, självgående team är resultatet av medvetna insatser och bra ledarskap! Ledartankar har massor av erfarenhet från framgångsrikt arbete med många olika team i olika organisationer.

 

grey dots divider

 

bullet iconAgil transformation

Skaffa bra stöd från början

En agil omställning av en avdelning eller en hel organisation är en uppgift som innebär att människor måste få utbildning, stöd och tid att både tänka och agera på nya sätt. Det går utmärkt bra att kombinera en sådan transformation med produktivitet och trivsel!

Ledartankar vet hur det nya arbetssättet fungerar och vilka krav det ställer, men vet också hur det gamla fungerade – därför att det finns gedigen erfarenhet av båda delarna

Personal som arbetat länge med klassiska processer och metoder kan ha massor att tillföra i en agil transformation och ska inte alls behöva känna att förändringen är ett hot- se bara till att någon som verkligen kan ledarskap och har gedigen erfarenhet av både klassiska och agila organisationer och processer finns till hands för att bistå med jordnära och konkreta råd samt bra utbildning.

 

grey dots divider

 

bullet icon

Utbildningsprogram

Skapa ett internt utbildningsprogram och låt utbildningsbudgeten få större effekt

Allt fler företag inser värdet av att ha välfungerande interna utbildningsprogram där alla anställda ser vägar att utvecklas och där alla som vill får stöd att utbilda varandra på ett avspänt men professionellt sätt.

Budgeten för utbildningar, konferenser och event kan användas smartare och få mycket bättre effekt, samtidigt som de anställdas engagemang ökar och teamens prestationer förbättras!

Gör som  de här företagen; ta hjälp av Björn på Ledartankar och bygg ett anpasssat, internt utbildningsprogram som verkligen fungerar! Sedan kan anställda också utbilda varandra och den höga kompetens som finns sprids snabbare!
avanza_bank_logotypecom-hem-logotype-storaccedo-logo

 

 

Björn utbildar i teamdynamik