Ledartankars blogg med tusentals läsare!

Tankar om ledarskap, team och organisation.

Erfarenheter och reflektioner efter 25+ år i den svenska IT-branschen.
Modeller och metoder som används av flera stora organisationer.

Gå till bloggen