Mätningar i agila utvecklingsteam? Mät rätt saker!

Mätningar i agila utvecklingsteam? Mät rätt saker!

Vardagen
Det är ganska vanligt att man i och runt agila utvecklingsteam mäter saker. Det brukar kallas olika saker, till exempel teamprestanda, effektivitet eller produktivitet.
Ibland är det teamet själva som vill mäta något för att ha koll. Kanske mäts velociteten i story points eller tiden det tar för en story av en viss storlek att gå från Ready For Development till Done eller till Released.

Problemet
Vid andra tillfällen är det någon annan som vill ha mätningar. Ofta handlar det om olika chefer som vill mäta saker för att ’få koll’. Team är vanligen skeptiska till att bli mätta eller utvärderade av utomstående som inte fullt ut förstår utvecklingsprocessen eller teamets vardag.

Ibland är de uppgifter eller mätetal som efterfrågas sådant som inte är relevant – eller ens sant – men det går att mäta (ser det ut som), så därför görs det.

Lösningen
Om man nu av någon anledning måste göra mätningar, så blir det extra intressant att få till något smart; något som verkligen är till nytta för teamet. Förutom de saker som teamet själva vill ha koll på för att kunna göra bra jobb och för att ständigt kunna förbättra saker, så kan vi börja mäta en annan sak som kan få de som inte sitter i teamet och som inte förstår teamets vardag att inse hur saker ligger till och kanske till och med börja bidra på nya sätt.
Hur skulle det kunna gå till då?

Voilà! Spegelmätning!

Spegelmätning handlar om att teamet mäter hur väl allt utanför teamet fungerar. Lite som att hålla upp en spegel mot resten av organisationen alltså.

Varför?
När teamet börjar mäta hur väl saker utanför teamet fungerar, så kan det ganska lätt visa på olika hinder och förbättringsmöjligheter; saker som i allra högsta grad påverkar teamet. Hindren som visas är då kanske dessutom sådana som inte tidigare diskuterats eller fått tillräcklig uppmärksamhet.

Det här kan få alla utanför teamet att inse att det finns massor av tid, pengar och frustration att tjäna på att förbättra andra saker först, innan teamets prestanda blir prioriterat område.

 

Hur?
Det kan göras enkelt.
Varje team fixar en tabell som får sitta vid deras tavla (eller i Jira) som ser ut ungefär så här:

 

…och med lite ifyllt information kanske den skulle se ut så här:

 

…och då kan vi skapa en graf som tydligt visar var det finns förbättringspotential:

 

Effekten
Med välgenomtänkta spegelmätningar får chefer, kravställare och olika stödfunktioner i organisationen en chans att förstå vad som verkligen skulle kunna ge stora vinster i form effektivitet och tid (dvs pengar). Och trivsel. Och förmåga att attrahera arbetskraft. Och en massa annat.

Självklart ska teamet fortsätta sitt eget förbättringsarbete under tiden, men det bliir uppenbart att det finns många faktorer utanför teamen som påverkan teamen.

Visa det!

 

Lycka till!

/Björn