Teambuilding kontra att bygga team på riktigt

Gokart eller konflikthantering?

Kasta yxa eller prata teamdynamik?

Biljardkväll eller diskutera riskhantering?

Pingisturnering eller prioritera teknisk skuld?

Gör alltihop!

 

 

Den här gången tänkte jag ta upp något som ofta verkar missas eller missförstås, nämligen
skillnaden mellan teambuilding-aktiviteter och att aktivt bygga eller vidareutveckla ett team.

 

 

Missförståndet kring teambuilding

Jag har sett det rätt ofta; den sortens teambuilding (sv. teambyggande) som eventbolag erbjuder är ofta riktigt kul och brukar vara uppskattat, men det bidrar bara med en liten del av det som behövs för att bygga eller vidareutveckla ett team. Vi ska inte spola den sortens teambuilding, men vi måste göra mer. Tyvärr missas det rätt ofta.

Det är rätt enkelt att ringa och boka ett event i en lokal på stan och det brukar som sagt vara uppskattat i teamen, men riktigt teambyggande bör inte stanna där. Gokart och liknande saker är utmärkta sätt att slappna av och ha kul tillsammans. Kanske lär vi känna någon kollega lite bättre också, men det behövs mer än så för att skapa effektiva team med hög trivsel, eget driv, kunskaper som snabbt ökar och leveranser som flyter på i bra takt.

Om vi jämför med till exempel FIRO-modellen eller Bruce Tuckmans modell för teamutveckling så blir det ganska tydligt att syftet med sådana här teambuidling-aktiviteter är att teamet ska ha ett tillfälligt gemensamt mål, jobba tillsammans och slipas mot varandra, vilket kan bidra till att teamet kommer vidare i sin teamutveckling. Det syftet är gott, men kan nås även på andra sätt.

 

Vad innebär riktigt teambyggande då?

Teambuilding är ett diffust och vitt begrepp som för tankarna till det som eventbolag erbjuder, men om vi istället kallar det för teambyggande så skulle jag säga att det kan handla om allt från teamens sammansättning, processer, metoder och teamdynamik till smarta modeller för att hantera teamens risker och prioritera den tekniska skulden. Kanske intervjuteknik, konflikthantering och kommunikation? – och att tala inför publik? Dessutom bör en ledare ha tät kontakt med varje person i teamen för att kunna fånga upp idéer, se beteenden, kunna skaffa sig insikter och därmed kunna hjälpa till. Alltså lägga grunden för att senare kunna coacha individerna och teamen.

Det finns många saker som jag skulle räkna som teambyggande och som brukar vara uppskattat av team eftersom det upplevs som intressant att lära sig, kul att diskutera med kollegor och dessutom går att använda på konkreta sätt redan dagen efter. Dessutom är det ju teamen själva som då gör förbättringsarbetet, vilket är helt avgörande för ansvarstagandet, självkänslan och för känslan av att åstadkomma saker.

Min egen erfarenhet säger att kanske var femtonde person är lite skeptisk till sådana här aktiviteter eftersom det av de personerna kanske ses som ’old-school’, onödigt eller flummigt. De personerna brukar kunna ändra uppfattning när de ser hur engagerade alla andra är och framförallt om de ser att det gick att använda de nya kunskaperna på ett konkret sätt för att få till förbättringar. Därför måste det som tas upp i teambyggarsessionerna presenteras på ett bra och effektivt sätt, vara konkret och kunna kopplas till teamens verklighet redan dagen efter.

Vi ska dessutom se till att hela tiden vara öppna för – och bjuda in till – frågor, diskussioner och ifrågasättanden, vilket förstås betyder att den som leder sessionen och presenterar ämnet också måste kunna hantera alla de sakerna. En erfaren och skicklig presentatör och workshopledare behövs alltså.

 

Lätt att säga, men fungerar det?

Själv anser jag att svaret är ’Ja!’
I ett antal år nu har jag jobbat i olika ledarroller som innefattat allt från rekrytering, individcoaching och teambyggande till chefsutveckling, krishantering och budgetarbete, och min erfarenhet säger att om det här görs på rätt sätt är det helt enkelt kalasbra!

 

 

Exempel på ämnen att bygga workshops och utbildningar på

Här är några exempel på ämnen som kan vara bra att ha som grund för diskussioner, workshops eller utbildningar. I vissa fall finns det kanske redan färdiga utbildningar eller workshops kring ämnet och självklart finns det många fler bra ämnen.

Jag vill understryka att det behövs tydligt fokus och bra kvalitet på sessionerna för att resultatet ska bli bra – oavsett ämne.

 

Är det rekryteringen och varumärket vi vill förbättra och förändra?

 

Vad ska vi ta upp på våra återkommande chefsdagar?

 

Om varje team behöver sikta mot mot nya höjder?

 

Vi vill hitta nya sätt att fånga innovationslusten i teamen – utan att tappa fokus!

 

Om vi vill förbättra vår kommunikation och öka vår effektivitet utan att stressa?

 

Vill vi ha effektivare samarbete mellan team och beställare?

Eller behöver vi kanske förbättra och visualisera det agila arbetet ?

Här valde jag att bara ta upp några få ämnen, men många fler finns förstås.

 

Karriärvägarna, hur ser de ut? Hur kan vi ge bra hjälp till de som vill utvecklas?

Blir det ingen gokart?

Jo, självklart! Jag brukar rekommendera att fixa en bra utbildning eller workshop med livliga diskussioner under dagen för att sedan byta till gokart och middag under kvällen. Eller varför inte jobba som vanligt fram till lunch, köra en session om bättre rekryteringsintervjuer eller smartare hantering av teknisk skuld (med produktiva diskussioner) från två till fem och sedan ordna en biljardkväll?

Det brukar vara uppskattat att utbildningar, diskussioner och andra utvecklande aktiviteter genomförs på ett effektivt sätt under en halv dag istället för att ta upp en hel dag.

Det är ofta lättare också för deltagarna att planera in en halvdagsaktivitet istället för att avbryta det vanliga arbetet en hel dag. Då är det bättre med fler effektiva halvdagar som har starkt fokus, eftersom det ger en känsla av att utvecklingen av leddarskap, individer, team, metoder, processer och samarbete pågår hela tiden; att det aldrig står still. Därmed blir det något som ingen vill missa.

 

Lycka till!

/Björn