Ledarskap och beslut – hur hänger det ihop?

”Vem är det som bestämmer?”

”Någon måste ta beslut!”

 

Har du hört någon säga så någon gång?
Vem är det som får bestämma – och vad är det som händer när någon tar ett beslut?

Jag hör ganska ofta saker som fått mig att inse att det finns en del missförstånd och mycket otydlighet kring hur chefskap, ledarskap och beslut hänger ihop. Jag vill gärna bidra till lite insikter och tydlighet, så jag tänkte ta upp ett par vanliga missförstånd och ge min syn på hur det brukar fungera – när det fungerar.

Då kör vi.

 

Rollerna – chef och ledare

Vi måste nog börja här.  Skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare kan beskrivas så här:

  • ’Chef’ är en formell roll som någon anställs in i. Med det följer vissa uppgifter och ansvar samt ofta ett mandat, men mandatet är ibland otydligt. Chefsrollen (chefsjobbet) tillsätts från högre chefer eller ledningen.
  • ’Ledare’ är något annat, något icke-formellt. En ledare är någon som kan visa vägen och som andra kan tänka sig att följa. Alla chefer är inte ledare, även om de gärna skulle vilja vara det. Ledarrollen kan någon få som lyckas samla andra och får dem att vilja följa.

Beslutsrätt och ansvar

Chefer har vissa organisatoriska och juridiska ansvar och befogenheter, bland annat att fatta vissa beslut. Beslutsfattande går att delegera, men chefen har i så fall ändå högsta ansvaret för hur det beslutet togs och vad resultatet blev – även tråkigheter.

Att ha befogenhet att fatta ett beslut betyder ungefär att man får göra det.
Att däremot ha och ta ansvar för ett beslut är större, svårare och viktigare. Där kan någon visa sig vara en ledare.

Vad alltför många tror

Jag har ganska många gånger hört frågor av typen ”Vem får bestämma?”, ”Vem kan ta det beslutet?” eller ”Vem har rätt att avgöra det här?”. Jag har också många gånger hört personer säga att de vill vara med i ett visst sammanhang eller vill få vissa befogenheter – kanske en roll – för att kunna vara med och bestämma.

I det ligger lite dolda fällor som kan vara bra att se upp med.

 

Ett beslut är bara toppen på isberget

Ett beslut är ofta bara ord, kanske i ett dokument eller i ett system. Kanske är det till och med bara ett muntligt meddelat beslut eller i vissa fall ett beslut som inte kommunicerats alls.
BEslutet ligger i så fall mer dolt och blir därför nästan omöjligt för andra att känna till och förhålla sig till om det inte finns enkla och pratiska sätt att sprida och visualisera sådan information.

 

Förberedelser, genomförande och efterarbete – resten av isberget

Att ta ett beslut är den enkla delen. Det som är mycket svårare och mer tidsödande är när det krävs för- och efterarbete runt om själva beslutet. Ofta behövs det – även för beslut som tycks vara små – men det betyder inte att det alltid sker, tro inte det.

Först
Beslut behöver ofta förberedas. Ett antal personer kan behöva involveras. Det sker oftast inte för att beslutsfattaren är osäker eller inkompetent, utan för att beslutet ska vara genomtänkt och inte behöva ändras direkt. Andra personer måste kanske få fakta, bakgrundsbeskrivningar och alternativ. De måste kanske också få tid att tänka efter och prata med varandra om alla alternativ och om sina frågor och reflektioner.

Sedan
Någon tar beslutet.

Slutligen
Beslutet ska förankras och kommuniceras. Det ska förklaras, motiveras och diskuteras. Kanske behöver det faktiskt revideras innan det kommuniceras igen och igen och igen. Sedan ska det följas upp. Missförstånd ska rättas till och sedan börjar allt antagligen om igen.

 

Avslutningsvis

Vem ska bestämma?

Nästa gång du kräver att få bestämma, fundera på vad det egentligen är du tar på dig.
Risken är annars stor att du bara blir en sådan där som bestämmer utan att lyssna eller följa upp. Kanske var det en sådan person (en chef?) som fick dig att vilja vara den som bestämmer?

 

Chefer och ledare som har befogenhet att bestämma har också skyldighet att göra det – särskilt när det är omöjligt.