De två klockorna – bättre samtal om individuella mål

Nytt år – dags att sätta nya mål?

Många företag arbetar med mål för avdelningar, grupper och kanske tom för individer. Kanske används sk agila mål? Oavsett vilken periodicitet eller nivå som används i målarbete brukar det kunna bli knepigt att få till bra samtal om individuella mål. Det kan skapa stress och press och konstiga eller improduktiva diskussioner.

 

Problemet

Många människor känner sig inte bekväma med att sätta eller prata om individuella mål.
De kanske inte är vana vid idén eller kanske inte ser något vettigt med att göra det.
Det kan finnas finns en del missförstånd, ovilja, osäkerhet eller problem runt hela konceptet med individuella mål. Det beror ofta på att syfte och idé inte har förklarats på bra sätt från början och att de som ska sätta sin egna individuella mål inte har fått bra hjälp med att göra det. Vad kan man göra åt det när det redan har skett?

 

Lösningen

Först av allt ska vi se till att alla får tydlig och bra information samt enkel, fokuserad utbildning i att arbeta med mål. dessa fyra saker kan hjälpa rätt mycket i det sammanhanget:

  1. Syftet med att ha ett målarbete och processen för det.
   Är det för att hjälp anställd att utvecklas åt rätt håll på ett bra och snabbt sätt, eller är det för att kunna mäta prestationer inför lönesamtal? Det senare är en riskabel väg som bör hanteras försiktigt.
  2. Skillnaden mellan mål och aktiviteter (eng: goals och tasks) i målarbetet
   Ett mål är något större man vill uppnå; en situation eller ett läge vi vill nå.  Ett mål bör inte behöva ändras så ofta under tex ett års målarbete. Mål ska alltid vara mätbara.
   En aktivitet är något som skall göras för att målet ska kunna nås. Sannolikt måste flera aktiviteter slutföras för att ett mål ska kunna nås. Aktiviteter kan (och bör) ändras, tas bort, och läggas till, allt efter behov.
  3. Skillnaden mellan vardagliga arbetsuppgifter och aktiviteter som är relaterade till mål.. De målrelaterade aktiviteterna är mer unika, mer fristående eller nya och bidrar därför till att ett mål kan uppnås, det vill säga till att en ny situation kan uppnås.

Konceptet med de två klockorna

Idén här är att separera saker och ting och på så vis förenkla och förtydliga samtal
kring individuella mål för en individ. Det kan då bidra mycket snabbt till att lösa upp knutar och att reda ut de missförstånd och låsningar som kan finnas.

dials_swe

Jag brukar förklara den här modellen noga för den som jag pratar med så fort mål ska diskuteras. I målsamtalen brukar jag berätta att alla inte kan ha likadana eller lika stora mål; att det beror på personen, situationen, behoven och rollen. Sannolikt vill alla utvecklas, men alla kan behöva jobba på lite olika saker. Någon kanske vill eller behöver förbättra sitt teamledarskap, någon annan vill lära sig mer om Spring.

Exempel på saker som kan kallas hårda mål:

 • Jag ska höja min teoretiska kunskap inom Javascript till nivå X.
  X är då en viss mätbar nivå, t ex 
  bevisat genom ett test.
 • Jag ska bli certifierad Scrum Master.

Min förmåga att använda de teoretiska kunskaperna bygger på mer än bara hårda
saker. Bland annat behövs färdigheter inom mjuka ämnen.

Exempel på mjuka mål:

 • Jag ska lära mig att leda andra.
  Detta kan göras mätbart genom att de som leds helt enkelt får bedöma om det fungerar bra.
 • Jag ska lära mig att hålla utbildningar
  Detta kan göras mätbart t ex genom att utbildaren som lärde mig detta får bedöma om nivån är tillräckligt bra.
 • Jag ska lära mig att observera – och agera på – teambeteenden.
  Detta kan göras mätbart t ex genom att jag i samtal med någon god ledare berättar om mina observationer och mina förslag på åtgärder. Kanske kan då den ledaren bedöma om det är tillräckligt bra.

 

Lycka till!