Få input genom att ge (developer visibility)

Hur får du input idag?

Idag vet många företag att det finns ett stort värde i att skapa förutsättingar och möjligheter för sina anställda att få input och lära nya saker. ‘Den lärande organisationen’ är ett vedertaget begrepp. ‘Ständigt lärande’ är ett annat sådant. För att åstadkomma detta används saker som utbildningar (interna och externa) konferenser, meetups, frukostseminarier och brown bag-luncher och liknande.
Tyvärr har inte alla företag förstått värdet av detta. I vissa företag ses sådana här saker som jobbiga störningar, som saker som skapar problem i planeringar, som ondödigt eller tom som slöseri.

 

Få genom att ge (developer visibility)

Vad jag menar med att ‘få genom att ge’ är både organisationer, grupper och individer kan lära mycket genom att dela med sig av kunskap till andra; Det handlar om både hårda och mjuka kunskaper (se post om de två klockorna).
Jag syftar på ett särskilt sätt att dela med sig av kunskaper; ett sätt som många företag inte ännu har använt sig av: att arrangera teknikevent (tech event). Det är ett mycket kraftfullt verktyg för att ge och få input och kunskaper. Det brukar vara mycket uppskattat, mycket positivt, det skapar bra teamkänsla och många får tillfälle och möjlighet att utvecklas. Dessutom är det billigt.

 

Vad kan man prata om ?

Idén är att skapa ett event där de egna anställda framför korta tal (eng. speed talks) om saker de har god insikt i. Det bör vara saker som är unika för det egna företaget. “Nyheterna i Java 9” är inte unikt, sådant hör hemma på t ex konferenser. Exempel på saker som är unika för företaget kan vara “Så använder vi Java 9 för att höja kodkvaliteten” eller “Hur vi utbildar oss själva i att bli bättre teammedlemmar”

 

Vem kan leverera ett sådant här teknikevent?

De flesta anställda (kanske alla?) kan ha saker att berätta. Många har mycket erfarenheter och relevanta sakkunskaper som kan omvandlas till speed talks.  Det här är en guldgruva! När man tar upp idén med ett teknikevent är det ganska vanligt att folk reagerar genom att ta upp sina farhågor, till exempel det här:

 • “Jovisst kan jag en del om X, men inte så mycket att ska berätta om det för andra.
  Tänk om de kan mer än jag!”

  Det är inte ett problem. Huvudsaken är att det finns något att berätta. Det är därför det är viktigt att berätta något som är unikt för företaget, det är det andra vill höra på.
 • “Jo, men jag är inte så bra på att tala inför folk.”.
  Der har jag hört ofta. Det kan vara sant, men det är också möjligt att ändra på, men av någon anledning tror många att man är – eller inte är – född med förmågan att tala inför folk. Så är det förstås inte, det går att lära sig det och sedan blir man bättre med övning. Efter att ha hållit många utbildningar i att tala inför folk och i att skapa och hålla utbildningar så kan jag med säkerhet säga att det nästan alltid ger mycket goda resultat. Efter sådana utbildningar brukar många ha tänkt om när det gäller framförallt två saker:

 1. Jag bör inte hålla ett tal som baseras bara på vad jag själv vill säga och ändå tro att andra ska ha stor behållning av det. Talet bör baseras på vad jag behöver säga – och hur jag bör säga det – för att det ska bli något som andra tycker är givande, intressant.och kanske tom underhållande.
 2. Ingen är född till talare. Det går att ganska snabbt och helt lära sig metoder, struktur och trick så att åhörarna uppfattar talet som mer professionellt och intressasant.
  Sedan är resten övning.

Ett par exempel på teknikevent

 • Avanzas teknikevent (2014)

  avanza tech event snap
  Avanzas första riktigt stora teknikevent
  Jag skapade konceptet och agerade sedan talarcoach och konferencier.
  Syftet var att visa IT-branschen hur och varför Avanzas IT-avdelning ligger 10-15 år före andra banker.

 • Accedo Tech Event (2015)

  accedo texh event snap
  Accedos första teknikevent någonsin.
  Jag skapade konceptet och agerade sedan talarcoach och konferencier.
  Syftet var att sätta Accedo på kartan inom IT-branschen i Stockholm genom att visa upp mycket moderna och häftiga tekniker och produkter.


Vad bör jag tänka på om jag ska skapa ett teknikevent ?

 • Ge ovana talare chansen!
  Gå inte i fällan att direkt börja planera ett event med de sk experterna inom organisationen som tänkta talare. Självklart behöver talarna kunna sina ämnen tillräckligt bra, men det måste också finnas en nyfikenhet, ett driv att vilja lära sig nya saker och en stark vilja att. Den som kan allra mest om en teknik eller ett system bör inte alls vara självklar som talare.
 • Ge alla talare bra information om eventet (upplägget, syftet, planering, ansvarsområden, osv), bra talarutbildning och dessutom coaching när de vill öva på sina tal. Kanske har vissa av talarna erfarenhet sedan tidigare, men det är viktigt att alla förstår helheten och är med på att bidra på det tänkta sättet till enligt planen.
 • Samla alla talarna och se till att skapa bra teamkänsla.
  Försök få dem att hjälpa och peppa varandra. DEssutom bör de öva inför varandra och får p åså sätt bra idéer och bra koppling mellan de olika talen.
 • Undvik att ta med talare som kommer i från sidan och vill köra sin grej.
  Det är inte ovanligt att högre chefer eller tom högsta ledningen vill vara med när de ser hur eventplaneringen börjar ta form och antalet anmälda ökar. Någon kanske säger “Ska jag kanske vara med och öppna hela eventet?”. Tacka nej till det. Anledningen till att sådana tal ska undvikas är att om eventet är tänkt att vara ett teknikevent, av tekniker, för tekniker, så har sådana tal inget att tillföra. Se istället till att eventet levereras av de som är närmast tekniken.
 • Skapa en hjälpgrupp (arrangörsgrupp) som får ansvara för allt det praktiska; mat, dryck, projektorer, möblering, anmälningar, inköp, osv. Talarna bör istället få möjlighet att helt fokusera på sina egna och varandras  framföranden.
 • Gör det proffsigt. Stanna inte på ‘får duga’-nivån. Satsa istället på ‘blir ju jättebra!’  Om externa deltagare bjudits in så kommer de att förvänta sig (och har rätt i det) viss proffsighet. Slösa inte med deras uppmärsksamhet och tid genom att inte förbereda allt väl.
 • Öva! Se til latt alla talare (och värden/konferenciern) övar och följer de gemensamma riktlinjerna för tidsåtgång, innehåll, upplägg och framförande. Det skapar ett proffsigt och genomtänkt intryck och en mycket bättre helhetsupplevelse.
 • Gör det snärtigt. Få deltagare skulle uppskatta 40 minuter långa tal.
  Det är helt enkelt mycket bättre med ett antal korta tal för att skapa nyfikenhet och inblick. Låt det sedan följas av öppna diskussioner, spontana demos och mingel där alla deltagare pratar med den talare som pratade om just det ämne de blev intresserade av.

Det här verkar mest handla om output? Skulle jag inte få input?

När en grupp människor tillsammans får ansvar för att leverera något sådant här så händer flera bra och viktiga saker som verkligen kan ge input:

 • Input #1: Talarna kommer att se till att vara så insatta som möjligt i de aktuella ämnena och kommer sannolikt att prata med andra om det för att lyckas såp bra som möjligt med sina tal.
 • Input #2: Talarna kommer att vilja prestera så bra som möjligt under sina framföranden, så de kommer att vilja lära sig så mycket som möjligt om att prata inför folk, om syftet, mm. De kommer också att öva mycket på det. Dessutom kommer de att lära sig mycket när de framför sina tal och under diskussionerna efteråt. Kanske kan nästa steg för de personerna bli att tala på andras event eller på konferenser?
 • Input #3: Företagsledningen vill att företaget ska se bra ut och ha en bra image. De kommer kanske att erbjuda hjälp med att undanröja eventuella hinder, vilket förstås är bra.  Antagligen kommer en eller flera ur ledningen att vilja vara med och lyssna på eventet. När de gör det, kommer de att lära sig mer om både talarna och deras respektive ämnen. Det skapar förutsättningar för bättre samarbete i det vardagliga efter eventet.
 • Input #4: Alla deltagarna på eventet kommer att lära sig nya saker på ett eller annat sätt. Antagligen även en del oväntade saker. De kommer kanske att vilja ha olika samarbeten eller så kanske de bjuder in till sina egna event av olika slag vid senare tillfällen.

Prova själv och lycka till !