Den osynliga förändringen: vi blev ”de”

Först är företaget ungt och spännande

Företaget X är ungt och har bara en eller några få utvecklare. Eftersom företaget inte är särskilt stort så är utvecklarna väldigt synliga inom företaget. Andra anställda vet vad utvecklarna heter. Andra anställda litar på utvecklarnas kunnande och litar på att de får saker gjorda på bra sätt. Utvecklarna kanske också ombeds hjälpa till i externa sammanhang; på kundträffar och annat, vilket också fungerar bra. Det finns möjlighet att lära sig saker genom att göra saker. Det finns möjlighet att få input. Åka på konferens, någon? Javisst. Åk på ÖreDev eller vad det må vara. Gå på agilutbildningar? Det ska nog gå bra.

VD eller en annan hög chef kanske under den här tiden är den som bestämmer och är inblandad i vad som ska utvecklas. Även om det lätt skapar cowboy-kodning och dålig struktur i arbetet så gör det att högsta ledningen har nära kontakt med utvecklarna och känner dem som individer. Antagligen är det VD eller andra personer i högsta ledningen som godkänner köp av system, verktyg, datorer, utbildningar och konferenser. Ibland pratas det om den här perioden i ett företags historia på ett lite drömmande och nostalgiskt sätt; Det sägs saker som “På den tiden när…”, “Då när alla gjorde allt.”  eller ”Kommer du ihåg när vi sov på jobbet?”

Något osynligt händer när företaget växer och blir större

Företaget växer, så det tas beslut om att rekrytera fler utvecklare. Det beslutet är avgörande och kan ha ganska långtgående konsekvenser. Det är nu saker börjar förändras.

Något osynligt händer när fler utvecklare kommer in. De vill och behöver kanske jobba på ett bättre sätt än tidigare . Behovet av bättre processer börjar synas. Scrum masters kommer in i bilden. Produktägare utses eller anställs. Team leads?

VD (eller vem det nu var tidigare) kan inte längre hantera det här själv, så någon form av chefsnivå införs. En utvecklingschef anställs. Det behövs antagligen. Ofta uppskattar utvecklarna det, förutsatt att det medför tydlighet, lite mer ordning och bra ledarskap.

Något annat kanske också har hänt samtidigt – utan att någon observerat det.

Vad är den osynliga förändringen?

Vid något tillfälle fattades beslutet att utöka antalet utvecklare och kanske togs det beslutet i flera steg, efter flera diskussioner. Antagligen ansågs skälen till beslutet vara goda vid det tillfälle då beslutet togs. Tyvärr hände något annat också på vägen:

De tidigare mycket synliga, uppskattade och betrodda utvecklarna blev ”de” och kanske börjar det sägas olika saker om ”dem”:

“Vi kan inte lägga så mycket pengar på utvecklarkonferenser för dem.”

“Vi kan inte involvera dem alla.”

“Vi kan justera lönerna något, men inte för alla – även om vissa av dem tjänar avsevärt mindre än vad andra företag erbjuder dem.”

“Vi har inte råd att köpa riktiga licenser till dem alla.”

“De är [si eller så]”

“De tycker [si eller så]”

“De vill [ditten eller datten]”

“De är inte så sociala” (Jodå, sådant sägs fortfarande ibland)

Varför skedde förändringen?

Jag tror att det här riskerar att hända i många sammanhang där ett grupp personer växer och blir fler. När det händer börjar individerna behandlas annorlunda och det blir av olika skäl lite svårare att se alla individer. Sådant tar tid. Omedvetenhet och stress kan göra att individerna inte längre ses som just individer, utan som en homogen grupp, trots att de inte alls är det.

Hur kan man förhindra en sådan förändring?

Jag anser att det skulle vara en stor fördel om frågeställningar och risker diskuteras ordentligt med och inom företagsledningen innan beslut tas om att utöka antalet utvecklare. Om jag själv deltog i ett sådant möte skulle jag ta upp frågor som de här:

  • “Ska vi satsa på så stor utökning som tio nya utvecklare på en gång, eller ska vi kanske börja med fyra, förutsatt att vi även fortsättningsvis vill erbjuda rimlig löneutveckling, bra input, feedback, utbildning och personlig utveckling?”
  • “Om vi växer från fem till femton utvecklare kanske vi behöver göra vissa saker på ett annorlunda sätt, så att alla fortsätter att lära sig nya saker, fortsätter att prestera så bra som tidigare – eller till och med bättre – och samtidigt fortsätter att känna sig involverade?
  • “Kanske ska vi inte satsa på tio nya utvecklare på en gång, utan nöja oss med fem, samtidigt som vi fokuserar på att få teamen att fungera bra och att takten i utvecklingsarbetet faktiskt ökar så som vi hoppas.”

Sammanfattning

När antalet utvecklare (eller andra anställda) ökar, ta då inte för givet att rekrytering är det enda som kommer att ta tid, kosta pengar och kräva ansträngingar. Det är inte bara de löpande lönekostnaderna som kommer att öka. Andra saker kommer att behöva diskuteras och hanteras. Om det då inte finns utrymme att ändra budgeten och samtidigt förändra företaget eller avdelningen på det sätt som krävs, så var kanske beslutet att utöka dåligt underbyggt.

Det är en bra idé att försöka förenkla, visualisera och effektivisera arbetet på en avdelning med 30 (eller 100) anställda innan man tar beslut att utöka till 40 (eller 110) anställda. Dessutom kan det verkligen göra arbetet mer givande för de som jobbar där.

 

Lycka till!

/Björn

We use cookies to personalise content and ads and to analyse our traffic. We do not willingly share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Privacy Policy

Do we use cookies? Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service.

What do we use your information for? Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

  • To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs)
  • To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you)
  • To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs)
  • To process transactions
Your information, whether public or private, will not willingly be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties? We may release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Your Consent By using our site, you consent to our privacy policy.

 
Save settings
Cookies settings