Category Archives: Hantera chefsnivån ovanför

Sisten in är Jesus!

Organisationer bör vänja sig vid att en av de viktigaste uppgifterna för kompetenta och erfarna [...]

Att vara interimschef

Under ett antal år nu har jag hjälpt olika företag och organisationer genom att ta [...]

Working for the the Big Ones – part 1

Working for the the Big Ones – part 1   How are they different? So [...]

Hajp – När få förstår det nya tas märkliga beslut

När få förstår det nya tas märkliga beslut Inom IT-branschen har det vid många tillfällen [...]

Glädjen i att se andra växa

Vilken sorts erfarenhet får man inte automatiskt med tiden?     Det finns en del [...]

Sex viktiga frågor till nya chefer

Är du chef för chefer? Här är sex viktiga frågor att ställa. (…efter den självklara [...]

Bättre rekrytering – sju tips ingen borde behöva

Tar det för lång tid att rekrytera folk? Vill du ha några tips? Första gången [...]

Ledarskap och beslut – hur hänger det ihop?

”Vem är det som bestämmer?” ”Någon måste ta beslut!”   Har du hört någon säga [...]

Teambuilding kontra att bygga team på riktigt

Gokart eller konflikthantering? Kasta yxa eller prata teamdynamik? Biljardkväll eller diskutera riskhantering? Pingisturnering eller prioritera [...]

Bra ledarskap behövs – det agila är inget undantag

I en verksamhet större än ett fåtal personer kan ingen veta allt och ingen kan [...]