Låt specialister bygga varumärket!

Känns det här igen?

 

Specialisterna bygger produkten – någon annan rekryterar.
Specialisterna bygger produkten – någon annan talar på konferenser.
Specialisterna bygger produkten – någon annan jobbar med varumärket.

 

 

Inte fel, bara vanligt

Det är väldigt vanligt att organisationer är uppbyggda kring att alla har sin roll och sitt ansvar, vilket inte är vare sig konstigt eller fel. Det finns dock en risk med det. Risken är att alla som har en viss roll omedvetet börjar tänka att andra som inte har den rollen inte heller har något att bidra med i det arbetet. Där börjar det bli fel.

Rekrytering

Min egen erfarenhet handlar mycket om tekniktunga organsiationer; både stora och små. Där är det vanligt att chefer och HR sköter stora delar av rekryteringen eller i värsta fall alltihop.

Det är bättre att utbilda specialisterna i rekryteringsrelaterade saker och sedan involvera dem. Att göra så handlar inte om att avlasta chefer och HR, utan att göra rekryteringen till ett skyltfönster, att ta alla tillfällen att bygga varumärket, i alla träffar med externa personer – även rekryteringsintervjuer. De flesta specialister jag pratat med uppskattar att få chans att påverka arbetsplatsen och kompetenssammansättningen och dessutom uppskattar de att få chansen att utvecklas själva. Intervjuteknik, teamdynamik och teambyggande är exempel på sådana utvecklingsområden.

Fast det är klart, om rekryteringsprocessen och intervjuerna ska vara bra för varumärket så måste de vara bra –  riktigt bra. Det går att fixa. Jag har beskrivit mina tankar om det här.

 

Event och konferenser

På alla de avdelningar med specialister som jag arbetat med genom åren har det alltid funnits ett antal personer som varit nyfikna på det där med att tala inför publik, till exempel på event, konferenser, mässor och liknande. Det betyder inte att alla de personerna direkt när de fått frågan har sagt ”javisst!”. Däremot har alltid fler och fler av dem uttryckt intresse ju mer information, stöd och hjälp de fått. Efter ett litet tag har alltid en märkbar andel av avdelningen varit intresserade.

Många organisationer skulle tjäna på att inte bara chefer pratar på konferenser och att specialisterna inte bara går på andras event, utan att organisationen arrangerar egna publika event. Då kan vi se till att inte bara de vanliga personerna syns utåt på de eventen (mer här).

Förresten, att kommunicera externt är mer än så . Att låta specialisterna bidra i bloggandet om företaget och produkterna ur sin synvinkel är ofta uppskattat. Det visar på en öppenhet hos organisationen och en vilja att hitta och släppa fram informationen oavsett var den finns.

 

 

Varumärkesbyggande

Att bygga varumärke handlar inte bara om att få ut budskap genom att säga saker, det handlar också om att visa saker genom organisationens agerande, till exempel att organisationen verkligen tar individuell utveckling på allvar och att vem som helst som är intresserad kan få hjälp och stöd att utveckla sin förmåga – till exempel i att kommunicera externt.

Dessutom finns det fler saker att tänka på i varumärkesbyggandet.  För många organisationer är det helt avgörande att kunna attrahera både kunder och bra personal och för det krävs ett bra varumärke. Varumärket är då inte bara den bild man vill att kunderna ska ha av produkten och organisationen, utan också den bild som man vill att anställda (och framtida anställda) ska ha. Då är det är slöseri att inte ta med specialister i varumärkesbyggandet.

Specialisterna kan bidra med mer än bara ”Så är det att jobba här”, även om det är bra. De kan ge inblick i hur produkten byggdes och hur den faktiskt fungerar.  Kunder tycker om att veta att produkten byggdes på ett modernt sätt och med modern teknik – och många tycker att det är kul att veta hur den faktiskt fungerar.

 

 

Sammanfattningsvis då: visst vore väl det här bättre?

Specialisterna bygger produkten – och bidrar även i rekryteringsarbetet.
Specialisterna bygger produkten – och talar ibland på event och konferenser.
Specialisterna bygger produkten – och bidrar i arbetet med varumärket.

 

 

Lycka till!

/Björn